Collections

8 ème ART: LIBRAIRIE/GALERIE

18.00

TEMPS ZERO BOXSET

Image of TEMPS ZERO BOXSET
Sold out

TEMPS ZERO EDITIONS

OXSET FROM TEMPS ZERO with 22 POSTCARDS by 22 PHOTOGRAPHERS
Featuring Adam Cohen, Alisa Resnik, Anna Arendt, Clara Chichin, Damien Daufresne, Enrico Di Nardo, Frederico Azevedo, Gabrielle Duplantier, Gaël Bonnefon, Gilles Roudiere, Ilias Georgiadis, Jacob Aue Sobol, Lara Tabet, Lorena Morin, Lorenzo Castore, Michael Ackerman, Mirjam Siefert, Patricia Morosan, Piotr Zbierski, Stéphane Charpentier, Takehiko Nakafuji, Thorsten Kirchhoff (with Mina Lenvka, Laura Serani)